De Drie Dorstige Herten - Utrecht

De naam De Drie Dorstige Herten heeft een historische achtergrond.

De Dorstige Hartsteeg is een smalle straat in het centrum van Utrecht. De steeg loopt van de Oudegracht naar de Lange Nieuwstraat.

Mogelijk bestond de straat al rond 1300. De straatnaam dateert uit 1687 of eerder en is ontleend aan de herberg De Drie Dorstige Harten die hier stond.

De Dorstige Hartsteeg dankt zijn naam dus aan de herberg De Drie Dorstige Harten. In de achtiende eeuw was dat etablissement te vinden op de hoek van de steeg en de Lange Nieuwstraat. Hart betekende in die tijd echter geen hart maar hert. En De Drie Dorstige Harten waren dus de drie dorstige herten.

 

Bekijk de website: dedriedorstigeherten.nl